OMORGANISERING, VERKSAMHETSUTVECKLING, ÖVERTALIGHET OCH ARBETSBRIST!!! 

En utbildning för dig som chef i en kommun!


INFLATION, LÅGKONJUNKTUR, MINDRE EKONOMISKA RESURSER, BRIST PÅ KOMPETENS INOM VÄLDIGT MÅNGA YRKESGRUPPER OCH STORT TRYCK MED PSYKISK OHÄLSA OCH BEHOV AV FRISKARE ARBETSPLATSER. HAR DET NÅGONSIN VARIT TUFFARE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT VARA CHEF? TVEKSAMT!

SAMTIDIGT VET VI ATT FÖR ATT KLARA ALLA DESSA UTMANINGAR OCH SKAPA ATTRAKTIONSKRAFT FÖR MÄNNISKOR ATT ARBETA INOM DEN VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTION EN KOMMUN UTGÖR KRÄVS TRYGGA CHEFER SOM STÅR FÖR EN TIDSENLIG LEDARFILOSOFI.

VI HAR DÄRFÖR NÖJET ATT ERBJUDA ER UTBILDNINGEN OMORGANISERING, VERKSAMHETSUTVECKLING, ÖVERTALIGHET OCH ARBETSBRIST. UTBILDNINGENS SYFTE ÄR ATT GE DIG VERKTYGEN ATT LEDA OCH MOTIVERA MEDARBETARE GENOM OMSTÄLLNING OCH FÖRÄNDRING MED STÖD AV DE SPELREGLER VI HAR I LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD OCH I KOLLEKTIVAVTALET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. VI ERBJUDER EN DAG MED FOKUS PÅ HUR DU SOM CHEF KAN STYRA OCH FÖRÄNDRA DIN VERKSAMHET. VI GÅR IGENOM DINA MÖJLIGHETER ATT MED ARBETSGIVARENS RÄTT ATT LEDA OCH FÖRDELA ARBETET ÄNDRA MEDARBETARES ARBETSUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR DERAS NUVARANDE ANSTÄLLNINGSAVTAL. DET ÄR DEN VANLIGASTE FÖRÄNDRINGEN VID T EX EKONOMISKA UTMANINGAR. VI GÅR OCKSÅ IGENOM, KONKRET OCH MED EXEMPEL FRÅN ER VERKSAMHET, HUR LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSERS § 35 REGLERAR HANTERINGEN AV SÅVÄL VEM SOM BLIR ÖVERTALIG, HUR EN UTREDNING OM OMPLACERING GÖRS, TURORDNINGSREGLER OCH HUR FÖRETRÄDESRÄTTEN EFTER EN EVENTUELL UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST PÅVERKAR VERKSAMHETEN. KORT SAGT, DU FÅR ALLT DU BEHÖVER FÖR ETT TYDLIGT CHEFSKAP OCH FUNGERANDE LEDARSKAP I UTMANANDE TIDER!

VI GARANTERAR EN PRAKTISKT INRIKTAD DAG MED KONKRETA TIPS OCH RÅD OCH VÄL FÖRANKRAD I DIN VARDAG. VÅR UTBILDARE, PER ANDERSSON, KAN MED SINA MER ÄN TRETTIO FEM ÅRS ERFARENHET LOTSA OSS GENOM ETT KRÅNGLIGT REGELVERK OCH EN FUNGERANDE PRAKTISK VERKLIGHET SOM GÖR DET TILL EN UTBILDNING DU KAN ANVÄNDA DIREKT NÄR DU KOMMER HEM! VI GENOMFÖR UTBILDNINGEN HEMMA HOS DIG OAVSETT OM DET ÄR FÖR HR ELLER EN CHEFSGRUPP!. DU FÅR OCKSÅ EN DOKUMENTATION MAILAD TILL DIG DIREKT EFTER UTBILDNINGEN.  

FUNDERINGAR STÄLLER DU TILL KONTAKT@ROMEOJULIA.NU! VÄLKOMMEN TILL EN PRAKTISK DAG!!!

    Kontakta mig om Omorganisering, verksamhetsutveckling, övertalighet och arbetsbrist

    © Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling