CHEFENS TRE P - PLANERA, PRIORITERA OCH PARERA!

EN UTBILDNING OM DIN VARDAG OCH EGEN EFFEKTIVITET SOM CHEF!
EN chans DU INTE FÅR MISSA!


Att skapa struktur i sitt eget arbetssätt och i sin kontakt med medarbetarna är en av chefens viktiga förmågor. Denna dag ger en rad praktiska verktyg och rutiner som skapar förutsägbarhet och goda grunder till ett ”härvarande” ledarskap. Vi arbetar bland annat med,

Chefens vardag igår, idag och imorgon
Från omedveten okunskap till medveten kunskap
Planeringens grunder - vad och när
Kalendern - din bästa vän
Multitasking - inte så lätt som du tror
En modell för prioritering i din vardag
Hur skapa tid för det du inte hinner med
Ordning och reda i din mail
Digitala planeringsverktyg -
Outlook och Teams
Vilka möten kräver din verksamhet
IRL, digitalt eller hybrid - olika mötesformer
Att förbereda, genomföra och skapa sammanhang mellan dina möten
Störningsmoment och tidstjuvar
Praktisk träning
Vi skapar en handlingsplan för dig som individ under de kommande sex månaderna

Kursledare är Per Andersson som mött och arbetat med chefer i mer än tjugofem år och som med sin erfarenhet och sina kunskaper vägleder dig till en enklare, tydligare och smidigare vardag med både humor och allvar som verktyg!

Utbildningen genomförs som en "hemma hos".utbildning och du kan plocka ihop din ledningsgrupp, ditt chefsgäng eller kanske din administrativa personal!

För mer information, kontakta oss på www.romeojulia.nu

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GER PRAKITISK KUNSKAP DIREKT!!!

Kontakta mig om Chefens tre P

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling