Per Andersson
Senior konsult, förhandlare, rådgivare och utbildare


Senior konsult, förhandlare, rådgivare och utbildare med mer än trettiofem års erfarenhet av HR-arbete från den offentliga sektorn. Per har en förvaltningsexamen med inriktning mot offentlig administration och har arbetat som ombudsman, kommunsekreterare, personalchef och HR-strateg med ansvar för förhandlingsfrågor.

De senaste 23 åren har Per i huvudsak verkat som utbildare och rådgivare och har arbetat med mer än 200 kommuner och statliga organisationer. Han är en energisk och inspirerande utbildare och rådgivare samt en erfaren och skicklig förhandlare med förmåga att lösa svårare frågeställningar och krångliga positioner. Med trettiofem års erfarenhet av kommunala sektorn ger Per perspektiv och kunnande som skapar trygghet men också förståelse för den utveckling vi är mitt i!

Per utgår från ett praktiskt förhållningssätt till såväl ledarskap,arbetsrätt som lönefrågor och med sina erfarenheter och möten med flera tusen chefer och deras erfarenhet ser Per HR-funktionen som ett viktig och tydligt stöd för en fungerande chefsroll.