KICK OF för effektivare arbete med MBL och lokal samverkan!

Sedan den 1 november 2017 har de centrala parterna inom den kommunala sektorn ett nytt centralt avtal om samverkan, Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Avtalet innehåller ett fokus på arbetsmiljö och hälsa och en tydligare roll för fackliga företrädare och skyddsombud.

Avtalet ger alla kommuner en unik möjlighet att se över och utveckla de lokala avtal som tecknats  med stöd av FAS 05 och dra lärdomar av hur ett arbeta med fokus på medarbetarens möjligheter till delaktighet och inflytande i ännu större grad kan komma i fokus.

Vi har inom Romeo&Julia AB och Affärsområde HR/Arbetsgivarutveckling låtit vår seniore konsult och utbildare, Per Andersson, med sina trettio års erfarenhet av arbetsrätt inom den kommunala sektorn summera sina lärdomar och erfarenheter kring MBL, AML och samverkan. Resultatet har blivit ett spännande heldagsseminarium där erfarenheter av relationen chef-medarbetare och arbetsgivare-facklig organisation med vardagens alla utmaningar landat i fem spännande utmaningar och framgångsfaktorer för ett nytt synsätt på de lokala avtalen om samverkan. Per vill lyfta fram och väcka till tanke om,

  • de fackliga organisationernas roll och arbete igår, idag och imorgon
  • det lokala arbete med insyn, samråd och indirekt inflytande enligt MBL i en modern organisation
  • den medvetne medarbetarens roll i samverkan kring arbetsmiljöfrågor och skyddsombudets framtida roll för tillsyn, delaktighet och initiativ
  • dialog som arbetsform för att motivera den självständige medarbetaren i en kunskapsinriktad verksamhet
  • inflytande och delaktighet i flera dimensioner för effektiv, produktiv och kvalitetsmässigt bra verksamhet

Med utgångspunkt i dessa utmaningar och framgångsfaktorer vill vi stimulera till en ny generation samverkansavtal med fokus på tydligare roller och en klarar ansvarsfördelning för arbetet att i vardagen skapa en välutvecklad dialog mellan chef och medarbetare. Vi har valt att kalla detta arbete AVTAL OM INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I ARBETSLIVET, IDA, och presenterar under seminariet en ny intressant grund för ett lokalt samverkansavtal.

Målgrupp för seminariet är HR/personalchefer, förhandlingschefer, i kommunen centrala fackliga företrädare och HR/personalkonsulter med ansvar för MBL och lokalt samverkansavtal. Vi vill med detta seminarium fördjupa dialogen om vad ett samverkansavtal kan ge för mervärden ur arbetsgivarperspektiv men också lägga grunden att genomföra en utvecklingsdag hemma hos dig med kommunens centrala samverkansgrupp. Det är den perfekta utgångspunkten för att utvärdera ert lokala arbete med samverkan hittills och lägga grunden för en ny spännande framtidsmodell.

För frågor eller mer information kontaktar ni oss på kontakt@romeojulia.nu eller via telefon direkt till Per, 070-306 17 16.

LÅT OSS INSPIRERA ER TILL NYA FORMER FÖR INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET!!!

Kontakta oss om KICK OF för effektivare MBL och lokal samverkan!