INDIVIDUELL LÖN FÖR HR!

Under en utbildningsdag mellan kl 09.00-15.00 får du en inspirerande dag om individuell lön och hur du i din roll som HR-funktion kan stödja, stimulera  och stärka ert arbete att få chef och medarbetare att utveckla en process som ger effekt av individull lön ! Vi kommer bland annat arbeta kring,

- Syfte och mål med individuell lön och lönepolitik som styrverktyg!

- Lönepolitik eller individuell lön, hur hänger de ihop!

- Hur stödjer vi chefen att arbeta klokt med verktyg som arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal om lön!

- Hur kan HR vara moderator i arbetsplatsens arbete att skapa trovärdiga och fungerande lönekriterier!

- Hur stimulerar vi  en tydlig och välplanerad struktur där vi lägger mindre tid på  löneöversynen men får mer varaktiga effekter och resultat!

Utbildare är Per Andersson, senior konsult och utbildare med trettio års erfarenhet av individuell lön inom den kommunala sektorn. Per är en mycket uppskattad och ofta anlitad utbildare som med sin förmåga att förklara och göra svåra saker enklare garanterar en utbildningsdag utöver det vanliga! Målgrupp är medarbetare inom HR-funktionen/personalavdelningen som arbetar med att stödja chefer vid lönesättning och löneöversyn. Vi vill ge dig som arbetar med detta i vardagen en energifylld och entusiasmerande dag om lön!

För kontakt eller mer information, kontakt@romeojulia.nu eller 070-306 17 16!

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GÖR SKILLNAD!!!

Kontakta oss om Individuell lön för HR