HAR DU EN GOD ARBETSMILJÖ SOM CHEF?!

- Ett halvdagsseminarium för chefer!

Som chef har du, precis som dina medarbetare, rätt till en god arbetsmiljö. Det som gör att din arbetsmiljö kanske inte alltid svarar upp mot beskrivningen av en god arbetsmiljö kan vara flera. Några omständigheter som vi vet kan ställa till det är att man har ett otydligt uppdrag, en oklar roll där ansvar och befogenheter inte är tydliga, man känner inte till vilket regelverk man måste förhålla sig till, man kan för lite om medbestämmandelagen (MBL) och samverkan med facken eller man kan för lite om arbetsmiljöfrågor.

Om du är osäker kring viktiga saker som styr din vardag som chef kan det leda till att man blir otrygg, osäker och fattar fel beslut som får oanade konsekvenser.

För att göra dig starkare och tryggare som chef skulle vi vilja lyfta och byta erfarenheter inom några viktiga områden med dig. Områden som,

Var är du idag? Hur ser ditt uppdrag ut – från vem till vem?
Vilken roll har du? Vilket ansvar och vilka tydliga befogenheter har du?
Har du rätt verktygslådan? Kan du lagar och regler för just din verksamhet?
Kan du sätta mål för verksamheten och dina medarbetare? Kan du sätta rätt lön? Gör du en tydlig prioritering av din verksamhet och din tid?
Har du rätt stöd för att klara ditt arbete på ett bra sätt?

Under ett halvdagsseminarium kommer vi hjälpa dig att svara på en del av dessa frågor. Vi samtalar kring de viktigaste områdena och du får med dig en praktisk kunskap som du kan använda direkt i ditt  arbete.

Seminarieledare - Monica Högberg, chef- och ledarskapskonsult, är utbildad jurist med lång erfarenhet av chefskap i stat och kommun och med goda kunskaper om vad som krävs för att vara en bra chef. Per Andersson, senior konsult och utbildare som arbetat med chefsstöd och verksamhetsutveckling i trettio år med tonvikt på den kommunala sektorn

Vill du veta mer och boka ett evenemang? Kontakta oss på kontakt@romeojulia.nu!

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GÖR SKILLNAD FÖR DIG SOM CHEF!!!

HAR DU EN GOD ARBETSMILJÖ SOM CHEF?! - Kontakta mig!!!