PRAKTISK ARBETSRÄTT FÖR KOMMUNER 
- ATT SKAPA TYDLIGA SPELREGLER PÅ ARBETSPLATSEN OCH HANTERA MISSKÖTSEL I ANSTÄLLNINGEN! 

- En utbildning på WENDELSBERGS FOLKHÖGSKOLA  i Mölnlycke den 23 mars, kl 09.00-15.00…

Fokus på välmående arbetsplatser har ökat allt sedan den s k Krokom-domen. Med en ny reglering av organisatorisk och social arbetsmiljö tillsammans med metoo-rörelsen har intresset för och dialogen om arbetsmiljö, trakasserier och kränkningar tagit en oanad dimension. Det går nästan att säga att alla som kan idag både pratar om, utbildar i och säger sig ha verktygen för att lösa och hantera en allmänn arbetsmiljö i kaos.

Vi  ser utmaningar men tycker att frågan måste avdramatiseras. Vi har bland de bästa arbetsplatserna i världen ur många perspektiv och tror att ett mer jordnära förhållningssätt också är vägen till att göra bra arbetsplatser ännu bättre. Genom tydliga vardagliga spelregler, ett medvetet och kunnigt chefskap och ett praktiskt konsekvent förhållningssätt tror vi arbetsplatsen kan bli ännu bättre. Vi vill därför ge dig tankar och idéer som stärker chefen roll och skapar trygghet hos medarbetarna.

Vi har inom Romeo&Julia AB och Affärsområde HR/Arbetsgivarutveckling låtit vår seniore konsult och utbildare, Per Andersson, med sina trettio års erfarenhet av arbetsrätt inom den kommunala sektorn summera sina lärdomar och erfarenheter och forma en konkret och enkel utbildningsdag med fokus på arbetsplatsens spelregler. Under en givande utbildningsdag som kretsar runt praktiska exempel och dialog möter vi frågeområden kring,

- Chefens rätt att leda och fördela arbetet och rollen som normerande förebild
- Medarbetarens syn på rättigheter och skyldigheter .
- Medarbetarens fem allmänna åtaganden i anställningen och vad betyder att utföra arbete, följa ordningsregler, följa arbetsmiljöregler, att samarbeta och vara lojal på din arbetsplats.
- Hur bygger arbetsplatsen en tydlig gemensam värdegrund för bra prestationer?
- Vad är misskötsel ur ett arbetsrättsligt perspektiv?
- Ett konsekvent handlande kring vardagliga frågor såväl som beteenden som kränker, trakasserar eller mobbar.
- Chefens checklista för att agera och ställa krav när medarbetaren bryter mot normen.
- ”Jag-ser-dig-samtal”, motarbetarsamtal, disciplinpåföljd och uppsägning av personliga skäl.
- Vad är saklig grund för uppsägning av personliga skål eller avsked.
- Bevisbörda och dokumentation när saker går fel 
- Att utreda och konsekvensbedömaa kränkningar, mobbing och trakasserier kontra hantera vardagliga meningsmotsättningar som besvikelse, ilska, irritation och missnöje.

Målgrupp för utbildningen är första linjens chefer och HR-konsulter som arbetar med arbetsplatsens vardagliga problem och utmaningar Vi vill med denna utbildning fördjupa kunskapen och förståelsen för ett långsiktigt konsekvent agerande och fördjupad vardagsdialog på den mogna arbetsplatsen

Priset för denna spännande utbildningsdag är  2 495 kronor exklusive moms per deltagare. Vi har satt en gräns vid 20 deltagare för att garantera en optimal dialog och delaktighet. Anmälan görs via vår hemsida, www.romeojulia.nu där du under fliken aktuella utbildningar finner en anmälningsblankett för denna dag. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2018. Bekräftelse kommer efter anmälningstidens utgång. För frågor eller mer information kontaktar ni oss på kontakt@romeojulia.nu eller via telefon direkt till Per, 070-306 17 16.

LÅT OSS INSPIRERA ER TILL TYDLIGARE CHEFSKAP OCH TRYGGARE MEDARBETARE!!!


Anmälan - Praktisk arbetsrätt den 23 mars på Wendelsbergs Folkhögskola