INDIVIDUELL LÖN OCH LÖNEÖVERSYN FÖR HR!

Malmö - Den 25 augusti, Göteborg den 1 september och Stockholm den 8 september 2023 - kl 09.00-12.00

Vår utbildare, Per Andersson, har arbetat med den kommunala sektorn som sin arena i mer än trettiofem år. Efter att ha mött mängder av chefer och tagit del av deras vardag har Per nu summerat sina erfarenheter av arbetet med INDIVIDUELL LÖN OCH LÖNEÖVERSYN till en förmiddag bara för dig inom HR.

Under en halvdag arbetar vi med att utveckla HRs konsultativa roll och stödfunktion för den lönesättande chefens arbete med att genomföra en löneöversyn! Vi kommer möta frågeställningar som,

- Struktur för bra lönesamtal
- ett eller två samtal
- hur hålla ihop kedjan mål
-uppdrag-resultat-lön
- samspelet mellan arbetsplatsträffar
-medarbetarsamtal och samtal om lön
- vad är ett bra individuellt lönekriterium
- grundkrav, skall-krav och mervärde
- fokus på uppföljning och resultat
- hur hantera ”normalpresterare"
- bedömningsmodeller
- överläggningar och avstämningar MED FACKEN
-HRs roll som stöd i processen

Utbildningen genomförs i Malmö den 25 augusti, Göteborg den 1 september och Stockholm den 8 september, vid alla tillfällen mellan kl 09.00-12.00. Vi återkommer med exakt plats i bekräftelsen. Priset är 1 995 kronor exklusive moms per deltagare. Anmälan görs nedan. Sista anmälningsdag är den 16 juni

Mer information via per@romeojulia.nu!

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GÖR SKILLNAD!!!

Anmälan - Individuell lön och löneöversyn för HR

Jag anmäler mig till...
© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling