ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA SAMARBETSPROBLEM OCH ANNAN MISSKÖTSEL I ANSTÄLLNINGEN!

VAR & NÄR -
Hotell Åhus Seaside, Åhus den 4 maj, kl 09.00-16.00
Hotell Moskogen, Leksand den 11 maj, kl 09.00-16.00
Skara konsthotell, Skara den 24 maj, kl 09.00-16.00

SYFTE - Att ge dig som chef tryggheten och grundkunskapen i hur du praktiskt kan arbeta med,

- att skapa medvetenhet om medarbetarens fem allmänna åtaganden i anställningen,
- hur du kan bygga en stabil grundkultur som sätter norm för vad som är ett normalt professionellt utfört arbete hos er,
- när och hur det kan uppstå oönskade beteenden i arbetsgruppen,
- vad menas med ”misskötsel”,
- praktiska exempel från vardagssituationer som ger stöd i vårt agerande,
- vårt ”körschema” för att hantera och minimera misskötsel och få medarbetaren på ”rätt spår” igen,
- ”sidospår” som sjukskrivning, kränkningsanmälan och arbetsmiljöenkäter,
- arbetsrättsliga grunder för disciplinära åtgärder
- sakliga skäl för att avsluta en anställning genom uppsägning av personliga skäl,
- sakliga skäl för att avsluta en anställning genom avsked,
- dokumentation och utredningsarbete,
- rättsprocessen när medarbetare genom sin fackliga organisation nyttjar sin rätt att pröva riktigheten i arbetsgivarens agerande,
- Fem framgångsfaktorer för att aldrig behöva använda det vi lärt oss idag…

UTBILDARE - Per Andersson, senior konsult, förhandlare och utbildare med trettio fem års erfarenhet av arbetsrätt i den kommunala sektorn och uppskattad utbildare som med humor, engagemang och stor kunskap ger dig en dag med praktisk inriktning utöver det vanliga…

PRIS - 3 495 kronor per deltagare exklusive moms. I priset ingår fm och em-fika, lunch samt en enklare dokumentation från dagen.

ANMÄLAN - Nedan senast fyra veckor före d v s den 3 april, 10 april och 23 april 2023. Anmälan är bindande men det går att byta deltagare vid förhinder

MER INFORMATION - Kontakta Per på per@romeojulia.nuAnmälan - Att förebygga och hantera samarbetsproblem...

Jag anmäler mig till...
© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling