VI BÖRJAR NÄSTAN ALLA VÅRA ARBETSRÄTTSUTBILDNINGAR I ANSTÄLLNINGSAVTALET OCH DESS BETYDELSE…

Varför då? Jo, det är anställningsavtalet som är grunden för nästan allt som handlar om dina rättigheter och skyldigheter på arbetet. Det är i det avtalet, byggt på Avtalslagen, arbetsgivare och medarbetare kommer överens om vad som ska göras men också om hur saker och ting ska göras mot en ”motprestation” i form av betalning, det vi idag kallar lön.

Sedan sätts en del ramar för vad parterna kan komma överens om på lite olika sätt. Våra arbetsrättsliga lagar sätter en hel del gränser för vad som är OK. Minns då att nästan alla arbetsrättsliga lagar är dispositiva till stor del. Det ger arbetsmarknadens parter möjlighet att beroende på branschens förutsättningar komma överens i centrala eller lokala kollektivavtal om ”regler” som bara gäller den branschen och ibland t o m bara den arbetsgivaren. Utöver detta kan du och din arbetsgivare/medarbetare, om det är OK enligt lag eller kollektivavtal, komma överens om saker i anställningsavtalets som bara gäller dig.

Låter det krångligt? Det är det egentligen inte. Det viktiga är att om du inte när du tecknar anställningsavtalet är klar över merparten av det ni är överens om och betydelsen av det, då blir det svårt att längre fram komma tillbaka och prata om att ”lönen är fel” eller ”det där lovade jag inte att göra”. Vår avtalslag utgår från en viktig grundprincip, ingånget avtal gäller. Har man då gått med på ”oklarheter” får man leva med ”oklarheter”…

Det gör anställningsavtalet så viktigt. Genom att vara överens om det som går att vara överens från början så bygger man grunden till en bra relation med tillit och förtroende för varandra. Man förebygger problem och kan gå tillbaka och se vad man faktiskt varit överens om från början. Det gör anställningsavtalet så viktigt att allt måste börja där när vi pratar arbetsrätt!

Vill du veta hur vi skapar er arbetsrättsutbildning? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller kontakta oss nedan.

Kontakta oss - VI BÖRJAR NÄSTAN ALLA VÅRA ARBETSRÄTTSUTBILDNINGAR I ANSTÄLLNINGSAVTALET OCH DESS BETYDELSE…

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling