VAD BETYDER EN TILLFREDSSTÄLLANDE ARBETSMILJÖ FÖR DIG?

Vadå ”tillfredsställande” arbetsmiljö? Jo, det är faktiskt så Arbetsmiljölagens portalparagraf formulerar det. ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. ” Det är den exakta formuleringen i AML Kap 2, § 1. Det står INTE att arbetsmiljön ska vara fantastisk, perfekt eller underbar. Istället utvecklas beskrivningen av en tillfredsställande arbetsmiljö med ord som ”eftersträvas”, ”anpassas”, ”utformas”, ”undvikas” och ”begränsas.

Utgångspunkten är att det ska göras ett bra arbete oavsett om vi pratar produktion, service eller tjänstesektorn. Med det som grund ska arbetsgivaren förebygga och arbeta aktivt med att skapa en så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt. Vägen dit är såklart genom dialog och samverkan. Enda gången någon av våra arbetsrättsliga lagar använder ordet ”samverkan” är faktiskt i Arbetsmiljölagens Kapitel 6 ”Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.”

Därför ligger utmaningen i en tillfredsställande arbetsmiljö INTE i att fastna i formella och teoretiska delar runt vår arbetsmiljö. Framgången ligger i att våga prata om vardagens utmaningar på riktigt tillsammans på arbetsplatsen! Hur skapar vi en vettig arbetsbelastning? Hur organiserar vi arbetet klokt? Hur ser en bra fysisk miljö ut? Hur mår vi tillsammans i gruppen? Hur använder vi tekniska och digitala verktyg på ett bra sätt? Hur löser vi problem och utmaningar ihop? Hur skapar vi en hälsofrämjande vardag? Hur använder vi vår tid på ett klokt sätt? Hur skapar vi delaktighet och inflytande i vardagsfrågor?

Vill du veta mer om hur vi och våra fantastiska samarbetspartners kan stödja er? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller nedan!!!


Kontakta oss - VAD BETYDER EN TILLFREDSSTÄLLANDE ARBETSMILJÖ FÖR DIG?

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling