Våra utbildningar...

Vi anpassar såklart våra utbildningar efter dina behov men här är några av våra grundutbildningar vi erbjuder,

Individuell lön och verksamhetsutveckling
- en utbildning om hur du får kedjan mål, uppdrag, resultat och lön att hänga ihop genom arbetsplatsträffar, mål-och uppdragssamtal (medarbetarsamtal), resultat och uppföljningssamtal (lönesamtal) och lönebeskedsamtal!

Lönepolitik och strategiskt lönearbete för ledningsgrupper
- en utbildning för kommunens eller förvaltningens/sektorns ledningsgrupp om hur vi styr processen runt lön med en genomtänkt grundstruktur och ett bra stöd till chefer i vid löneöversyner!

Grundläggande Praktisk Arbetsrätt, GPA
- en utbildning om anställningsavtalets betydelse och den möjlighet att styra, leda och sätta gränser som chef för ett professionellt utfört arbete.

Fördjupad Praktisk Arbetsrätt, FPA
- en utbildning för dig som vill kunna mer om praktisk arbetsrätt där vi arbetar med faktiska exempel och hur vi kan lösa dem i olika vardagssituationer!

Friska arbetsplatser på riktigt!
- en okonventionell dag om vad som verkligen är en god arbetsmiljö och hur vi formar en stor del av arbetsplatsens vardag med kommunikation, struktur och planering!

Arbetsplatsträffar som engagerar och ger resultat!
- på många arbetsplatser finns idag verktyget arbetsplatsträffar, ett forum för att i dialog mellan chef och medarbetare planera, utveckla och följa upp arbetsplatsens verksamhet men hur gör du dem bra som chef? Här får du en gedigen praktisk verktygslåda som ger resultat!

MBL eller Lokalt samverkansavtal?
- På många kommunala arbetsplatser tror man att det är lagkrav på att ha ett lokalt samverkansavtal. Så är det inte. Att komplettera MBL med att också ha ett lokalt samverkansavtal är ett frivilligt val. Fråga är då om du vet vad ni valt och vad ni vinner på det? Här får du inspiration och medveten som leder till bättre resultat och resursanvändning.

Chefens tre P - PLANERA,PRIORITERA och PARERA!
- en dag som får dig att upptäcka att vi inte alls är så strukturerade som vi tror. Med mer kunskap om VAD som ska göras och NÄR det ska göras kan du få mer gjort på kortare tid. Vi tittar på tidstjuvar, smarta arbetssätt och rutiner och vår förmåga att prioritera rätt sak vid rätt tillfälle. Kan vara en av de viktigaste utbildningar du någonsin går...

Kontakta oss!!!

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling