VÄSSA ERT ARBETE INFÖR LÖNEÖVERSYN 2024! 


Lön är kanske inte alltid det viktigaste måttet på ett bra utfört arbete men det är definitivt det mest synliga och påtagliga. Individuell lön har vi haft i den kommunala sektorn i 35 år! Trots det finns det saker vi behöver vidareutveckla, kvalitetssäkra och bli tydligare med.

Nu erbjuder vi två ytterligare utbildningar med spetskompetens,

LÖN OCH LÖNEPOLITIK FÖR LEDNINGSGRUPPEN!
Vi har din ledningsgrupp som målgrupp oavsett om det är kommunens övergripande ledningsgrupp eller din förvaltnings- eller sektors ledningsgrupp. Vi ger er verktyg och kunskap att analysera och prioritera hur ni vill bygga en bra lönestruktur och lönepolitik i er verksamhet. Vi pratar lönekartläggning, nyckeltal och omvärldsanalys. Vi pratar också om balansen mellan att värdera arbetsuppgifter utifrån ansvar, svårighetsgrad och befogenhet och utifrån resultat och prestation. Självklart pratar vi också om marknadskrafternas inverkan på lönen också!

INDIVIDUELL LÖN I VARDAGEN!
Målgruppen är enhetschefer och första linjens chefer. Vi vässar till kunskapen runt bedömningar av resultat och prestation och ger verktyg att skapa arbetsplatsens lönekriterier. Vi vidareutvecklar också processen och verktygen för individuell lön nämligen arbetsplatsträffen, mål och uppdragsdialogen och resultat och uppföljningssamtalet ihop med lönebeskedet!

Vill du veta mer eller boka oss? Kontakta oss nedan ellerpå per@romeojulia.nu


!

Kontakta oss - VÄSSA ERT ARBETE INFÖR LÖNEÖVERSYN 2023!

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling