TYCKER DU ATT ORD SOM STRUKTUR, ORDNING OCH REDA OCH PLANERING LÅTER TRÅKIGT?

Det har jag full förståelse för. Om man är en kreativ och idérik själ kan det låta som en begränsning. Tyvärr måste jag ändå konstatera att utan dessa begrepp får en verksamhet i en kommun svårt att utvecklas, leverera och överleva på lång sikt.

Utan en långsiktig planering som visar vart verksamheten ska över tid är risken stor att enskilda medarbetare eller enheter driver sin egen agenda och sin egen verksamhet utan samklang med övriga verksamheter. Då försvinner den positiva effekten av att vara ett stort ”vi” och nyttan av att kunna stödja och hjälpa varandra så vi skapar ett ”1+1=3”.

Struktur krävs för att rätt person eller enhet ska göra rätt sak vid rätt tillfälle. Saknas struktur är risken stor att det sker ett dubbelarbete i verksamheten. Det görs saker som man uppfattar som ”nya” men som redan gjorts och som varit möjliga att hämta erfarenhet av från andra i samma organisation. Brister i struktur har ofta kraftig negativ effekt på kulturen att lära av andra i en verksamhet.

Ordning och reda handlar om att skapa ett stöd för kärnverksamheten att göra sitt arbete. Det betyder att det måste finnas en tydlig beslutsordning för att skapa handlingskraft. Det krävs en ekonomisk medvetenhet som stöds med bra budget och uppföljningsprocesser. Det behövs en tydlig personalpolitik som visar vad arbetsgivaren står för när det gäller värderingar och syn på sina medarbetare. Det krävs också, mer än någonsin, en analys av att alla de IT-baserade tekniska lösningar på olika stödsystem som införs i digitaliseringens namn verkligen är begripliga och stödjer verksamheten på riktigt istället för att skapa förvirring och merarbete.

Ja, visst låter detta tråkigt MEN det handlar i grunden om en ganska enkel sak. Det måste finnas en enkelhet, tydlighet och möjlighet i hur vi organiserar och leder det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Vi behöver helt enkelt prioritera och planera de enkla vardagsprocesserna så de fungerar i just vardagen. Då kan de kreativa lösningarna och skickliga medarbetarna växa inom ramen för en trygg verksamhet.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja er PLANERA, PRIORITERA OCH PARERA i er verksamhet? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller nedan!

Kontakta oss - TYCKER DU ATT ORD SOM STRUKTUR, ORDNING OCH REDA OCH PLANERING LÅTER TRÅKIGT?

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling