Ett TRYGGHETSPAKET"
för bra chefer!!!

Bra chefer är trygga chefer som kan både leda och styra...

Pröva vårt "TRYGGHETSPAKET" idag!

Inflation, lågkonjunktur, mindre ekonomiska resurser, brist på kompetens inom väldigt många yrkesgrupper och stort tryck med psykisk ohälsa och behov av friskare arbetsplatser. Har det någonsin varit tuffare förutsättningar att vara chef? Tveksamt!

Samtidigt vet vi att för att klara alla dessa utmaningar och skapa attraktionskraft för människor att arbeta inom den viktiga samhällsfunktion en kommun utgör krävs trygga chefer som står för en tidsenlig ledarfilosofi.

Vi har därför nöjet att erbjuda er ett ”TRYGGHETSPAKET FÖR CHEFER”. Framgång i att leda och styra handlar för oss om balansen mellan struktur och spelregler i förhållande till kultur och normer. Vi erbjuder därför tre olika utbildningsdagar för ett tryggare chefskap där fokus ligger på att behärska chefs- och ledarrollens kunskaper om hur medarbetarskapets skyldigheter och rättigheter skapar möjligheter i tuffare tider.

Vi erbjuder följande utbildningsdagar med enda målgrupp i form av chefer i kommunal sektor,

 • ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, VERKSAMHETSUTVECKLING, ÖVERTALIGHET OCH ARBETSBRIST

  En dag med fokus på hur du som chef kan styra och förändra din verksamhet. Vi går igenom dina möjligheter att med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet ändra medarbetares arbetsuppgifter inom ramen för deras nuvarande anställningsavtal. Det är den vanligaste förändringen vid t ex ekonomiska utmaningar. Vi går också igenom, konkret och med exempel från er verksamhet, hur Lagen om anställningsskydd och Allmänna Bestämmelsers § 35 reglerar hanteringen av såväl vem som blir övertalig, hur en utredning om omplacering görs, turordningsregler och hur företrädesrätten efter en eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist påverkar verksamheten.

 • ATT HANTERA MISSKÖTSEL, FÖRSEELSER OCH SAMARBETSPROBLEM I ANSTÄLLNINGEN

  En dag om hur du kan förebygga men också hantera situationer kopplade till misskötsel i anställningen. Du får kunskap om  både hur du kan motivera och stimulera till ändrat beteende vid mindre allvarliga situationer och kunskap om hur du formellt hanterar allvarligare eller upprepade förseelser med disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked.

 • ATT SKAPA INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET GENOM MBL, AML OCH LOKALA SAMVERKANSAVTAL

  En dag där vi arbetar igenom varför vi har lokala samverkansavtal och hur dessa kompletterar MBL och AML. Du får en konkret dag med råd och tips om hur du såväl kan arbeta med samverkansgrupper som arbetsplatsträffar på ett medvetet och strukturerat sätt. Målet är såklart att skapa en god grund för en ännu bättre verksamhet!

Vi rekommenderar att ni väljer det för er mest fördelaktiga och prisvärda sättet att arbeta med dessa utbildningar genom en s k ”hemma-hos”-utbildning. Då formar vi innehåll och upplägg helt efter er verksamhet och era förutsättningar. 

Du erbjuds nu ett pris som gäller under resten av 2024. Du betalar för

 • en utbildningsdag - 29 500 kronor exklusive moms och reskostnader.
 • två utbildningsdagar - 54 500 kronor exklusive moms och reskostnader.
 • tre utbildningsdagar, hela trygghetspaketet - 80 000 kronor exklusive moms och resekostnader.
 • fler utbildningspaket om tre dagar - fem procent rabatt ytterligare per paket baserat på grundpriset 80 000 kronor.
 • för andra kombinationer och möjligheter - begär en offert.

Utbildare är Per Andersson, senior konsult och utbildare vid Romeo&Julia AB. Per har med mer än trettiofem års erfarenhet av den kommunala sektorn all den erfarenhet deltagaren behöver för att utveckla sin kunskap och sina förmågor inom området. Han är också en mycket uppskattad utbildare som med entusiasm, energi och ett vardagsperspektiv gör utbildningen till något som ger stor nytta för varje chef direkt i sin ordinarie verksamhet.

Vill du veta mer eller boka en utbildning? Kontakta oss via kontakt@romeojulia.nu eller ring Per direkt på 070-301716. Du når oss också nedan,

Kontakta oss om TRYGGHETSPAKET för chefer

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling