Stöd och utveckling för HR

Med våra trettio fem års erfarenhet av arbetsrätt och HR-arbete kan vi erbjuda er
ett kvalificerat stöd inom HR! Vi arbetar med,

UTREDNINGAR INOM SÅVÄL KRÄNKNINGAR, TRAKASSERIER OCH DISKKRIMINERING!

BEDÖMNINGAR AV ARBETSRÄTTSFRÅGOR KOPPLADE TILL MISSKÖTSEL OCH SAKLIGA SKÄL FÖR UPPSÄGNING ELLER AVSKED!

FÖRHANDLINGSSTÖD VID SVÅRA PERSONÄRENDEN!

RÅDGIVNING INOM ARBETSRÄTT OCH LÖNEBILDNING!

UTVECKLINGSDAGAR FÖR ER HR-GRUPP I ARBETSRÄTT!

INTERIMISTISK FÖRHANDLINGSCHEF/HR-CHEF UPP TILL 6 MÅNADER!

Vi erbjuder såväl löpande fakturering som fast pris och abonnemang på våra tjänster! Be gärnaom en offert!!!Kontakta oss!

 

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling