Stöd och utveckling för HR

Pröva våra Arbetsrättsdagar för HR!
Du köper fyra halvdagar under en period av ett år för din HR-grupp upp till 12 personer
och vi genomför dem utifrån era önskemål och varvar teori, praktiska
exempel och mycket dialog och erfarenhetsutbyte!


JUST NU SPECIALPRIS!

64 500 kronor exklusive moms och reskostnad för fyra halvdagar!
Beställ i formuläret nedan!


Med våra trettio fem års erfarenhet av arbetsrätt och HR-arbete kan vi erbjuda er
ett kvalificerat stöd inom HR! Vi arbetar med,

UTREDNINGAR INOM SÅVÄL KRÄNKNINGAR, TRAKASSERIER OCH DISKKRIMINERING!

BEDÖMNINGAR AV ARBETSRÄTTSFRÅGOR KOPPLADE TILL MISSKÖTSEL OCH SAKLIGA SKÄL FÖR UPPSÄGNING ELLER AVSKED!

VERKSAMHETSUTVECKLING, ÖVERTALIGHET OCH ARBETSBRIST!

FÖRHANDLINGSSTÖD VID SVÅRA PERSONÄRENDEN!

RÅDGIVNING INOM ARBETSRÄTT OCH LÖNEBILDNING!

UTVECKLINGSDAGAR FÖR ER HR-GRUPP I ARBETSRÄTT!


Vi erbjuder såväl löpande fakturering som fast pris och abonnemang på våra tjänster! Be gärnaom en offert!!!Kontakta oss!

 

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling