SNACKA GÅR JU MEN NÅR DITT BUDSKAP FRAM?


Ett titt i almanackan och du ser en ganska normal veckas punkter framför dig. Du har bland annat ett möte med fem andra chefer som du kallat till för att arbeta med ett projekt, du har en grupp anhöriga eller kanske föräldrar som du lovat att ha ett informationsmöte med, du har ett kontorsmöte med dina medarbetare och du ska hålla en presentation om ett av årets viktigaste mål inför en grupp politiker eller kanske er ledningsgrupp. Du möter som chef en rad situationer där du behöver har retorisk kunskap för att nå ut med ditt budskap såväl som grundläggande struktur för att genomföra ett effektivt möte. Vi vänder oss till dig som chef och vill hjälpa dig och skapa trygghet i din vardag. Genom att erbjuda två föreläsare med gedigen kunskap, erfarenhet och förmåga att göra krångliga saker enkla vill vi visa hur du kan vinna tid, få stor tydlighet i ditt budskap och skapa möjlighet till engagerade och effektiva möten och presentationer. Enklare, tydligare och givande är våra tre nyckelord!

Under en intensiv dags utbildning med praktisk inriktning får du träffa Jeanette Persson, ägare av Effektiva arbetsvanor AB och en av Sveriges skickligaste utbildare inom Personlig effektivitet och mötesteknik. Jeanettes gedigna erfarenhet av att stödja och utveckla chefer sträcker sig över en stor del av hela den privata såväl som offentliga sektorn. Du får också träffa Per Andersson, senior konsult och utbildare vid Romeo&Julia AB som under mer än trettio år arbetat med offentlig sektor som kunder. Per har en omfattande och välrenommerad erfarenhet av rollen som pedagog, retoriker, utbildare och mötesledare och kan på ett tydligt sätt vägleda dig in i retorikens spännande väld.

Jeanette och Per kommer vägleda dig kring,

vad är kommunikation?
vad kännetecknar bra möten?
vad vill du ha ut av ditt möte/anförande?
hur tänker den du ska möta? hur disponerar du ett bra anförande?
att välja rätt argument för rätt syfte?
hur använder du tiden klokt på ett möte?
hur uppstår engagemang och delaktighet?
att planera före, under och efter ett möte? din roll som mötesledare?
din kommunikationstil i praktiken?
hur fungerar ditt ickeverbala språk?
lite om ”dresscode”?
att prioritera och strukturera möten i din kalender?
en ”guideline” för kommande möten och presentationer

Vill du ha mer information, beställa hem utbildningen till er eller komma i kontakt med kursledarna når du oss på jeanette.persson@effektiva.se eller 070-772 60 30 alternativt per@romeojulia.nu eller 070-306 17 16.