SKILJ PÅ ATT FÖRHANDLA OM DIN LÖN OCH ATT SAMTALA OM DIN LÖN…

Jag vet, jag ska inte bli irriterade men nu såg jag ännu en artikel där en ”expert”, läs ombudsman, berättade hur du kan förhandla om din lön i lönesamtalet. Med de råd hen gav kommer det främsta resultatet bli frustration och besvikelse. Låt oss reda ut det igen…

Förhandlar om din lön gör du när ni köpslår om villkoren i ditt anställningsavtal när du bli anställd. Du säljer din kompetens och arbetsgivaren köper den. Har du värdefull kompetens kan du få mer betalt i pengar eller andra förmåner. Finns det många med samma kompetens som din att göra det arbetsgivaren vill ha gjort får du svårare att bli framgångsrik i ditt köpslående. Kommer ni inte överens så blir det ingen anställning och ni skiljs åt utan ett avtal.

Ett lönesamtal utgår istället från att ni redan har ett anställningsavtal där priset i form av lön och kraven på förväntat utfört arbete framgår. Syftet med lönesamtalet är då att se över/revidera lönen om där uppstått någon förändring i prestation och resultat. Bedömer arbetsgivaren att det finns ett positiv förändring i förhållande till ett antal kriterier som anger önskvärd förbättring så sätter arbetsgivaren en ny högre lön. Bedömer arbetsgivaren att det inte finns en förbättring så kan arbetsgivaren ge noll kronor i löneutveckling. Oftast väljer de att ge en mindre löneökning för det som går att kalla en ”normal prestationsökning: Det handlar inte om att komma överens även om det kan vara bra. Är man inte överens gäller arbetsgivarens bedömning.

Bra eller dåligt? Det kan man såklart ha mycket åsikter om. Vet man dock skillnaden på dessa två situationer garanterar jag både en medarbetare och en chef som blir avsevärt mer nöjda oavsett i vilken typ av dialog de befinner sig i…

Vill ni bli bättre på individuell lön? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller nedan!

Kontakta oss - SKILJ PÅ ATT FÖRHANDLA OM DIN LÖN OCH ATT SAMTALA OM DIN LÖN…

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling