SAMVERKAN ELLER SAMVÄRKAN?

SAMVERKAN ELLER SAMVÄRKAN? - Behövs en ny väg till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen!

I den kommunala världen kompletteras MBL och AML med lokala s k samverkansavtal ända sedan 1992! Ger de lokala samverkansavtalen då de resultat ni eftersträvar?

Hanteras så många frågor som möjligt verkligen direkt i dialog mellan chef och medarbetare utan att de fackliga företrädarna är direkt delaktiga? Har relationen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna blivit tydligare och bättre? Är arbete med arbetsmiljöfrågorna enklare när de hanteras i olika samverkansforum eller fungerar hanteringen i AML Kapitel 6 bättre i sin egen form? Hur mycket tid är rimligt att lägga på samverkansgrupper och arbetsplatsträffar i förhållande till åstadkommit resultat? Får vi verkligen bättre och friskare arbetsplatser med nuvarande arbetssätt runt samverkan? Har de fackliga organisationerna tillräckligt med lokala företrädare för att vara delaktiga på lokal nivå som avtalen förutsätter? Hur kan privata sektorn som inte har lokala samverkansavtal ändå skapa stor delaktighet och engagemang hos sina medarbetare och fackliga företrädare? Behöver vi ta ett steg bakåt och fokusera mer på MBL och AML för att mer medvetet kunna ta två steg framåt i nästa fas?

Dessa frågor och många fler väcker vi i din ledningsgrupp oavsett om det är på övergripande kommunledningsnivå, förvaltnings- eller sektorsnivå eller på din nästa samling för enhetschefer. Vi tror att det är dags för nya grepp för att komma framåt och ibland börjar det med ett steg bakåt för att få perspektiv på det vi gör och det vi behöver förändra för att komma framåt!

Kontakta oss nedan så berättar vi mer eller maila på per@romeojulia.nu!

Kontakta oss - Samverkan eller Samvärkan

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling