Miljarder att hämta och friskare personal med annan kultur i Sveriges kommuner!!!

Som flera andra kommuner har Trelleborgs kommun sedan årsskiftet 2017 genomfört ett projekt som från början initierades av SKR och Kommunal ”Heltid som norm” och genomlyst delar av kommunens verksamhet. På mindre än 6 månader har bland annat socialförvaltningens rutiner avseende bemanning, schemaläggning, sjukfrånvaro och rutiner analyserats - resultaten var iögonenfallande!!

Upp till 60 miljoner kunde exponeras i form av effektivisering samtidigt som heltid blir normen för de anställda inom kommunals avtalsområde - i första hand. Med andra ord innebär detta att kommunen i realiteten kunnat anställa fler medarbetare inom vården eller haft möjligheten att redovisa drastiskt minskade kostnader.

Detta är ett exempel på en organisation som har behov av ökad kontinuerlig genomlysning samt analys och uppföljning av både personalens välmående och ekonomi. Trelleborgs kommun är inte ensamma i Sverige om detta, tvärtom!

Idag är Sverige mer än någonsin i behov av ekonomiskt starka kommuner som fokuserar på sina kärnverksamheter.  Vi har ett skriande behov av kompetens och medarbetare då fler än någonsin blir äldre, barnfamiljerna större och färre inom arbetsmarknaden ser kommuner som en attraktiv arbetsgivare.  Det blir därför otroligt viktigt att den kommunala organisationen mobiliserar och står på tårna – arbetar på sina rutiner, sin bemanningsekonomi och är lyhörda för personalens välbefinnande och LEDARSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTVECKLING.

Sveriges kommuner ropar efter mer pengar från staten. Vi menar att detta är en fråga om KULTUR – inte pengar. En kultur som fokuserar på fel saker ger inte bara dålig ekonomi utan också dålig personalhälsa.

Sveriges kommuner har en lång resa framför sig men den GODA NYHETEN är att verktygen finns INOM RÄCKHÅLL! Genom att skapa rätt förutsättningar och utveckling för våra chefer och ledare.  Att arbeta för kontinuerlig stärkning i kommunikation och ledarskap för att hitta motivation, engagemang och ny hållbar arbetsglädje! Detta gör inte bara den kommunala arbetsgivaren attraktiv utan det förser även våra medborgare med bästa tänkbara kvalitet och effektvitet på den service som de förtjänar.

Så låt oss börja den kulturförändringen tillsammans!

Nu får du privilegiet att tillsammans med Skånes förvaltningschefer, tillbringa en halvdags seminarium och workshop, där vi kavlar upp ärmarna och adresserar den stora rosa elefanten i rummet.

VILKA förutsättningar har jag i mitt ledarskap?

VAD:

…kan vi lära av vår kollektiva intelligens?
…är vår intention med vårt och våra chefers arbete? 
…hör du? – Hur kommunicerar JAG?

HUR:

…skapar vi trygga relationer och vad vinner jag på det? 
…skapar jag motivation, engagemang och arbetsglädje? 
…skapar jag en trygg emotionell arbetsmiljö? Finns ens termen?

”Problemet är en form av styrning och ledning med fjärrkontroll, där man är avskuren från verksamheten men ändå fast besluten att kontrollera den. Man omorganiserar oförtröttligt, mäter som en galning, premierar en heroisk form av ledarskap, gynnar konkurrens där det man behöver är samarbete...”

(Mintzberg 2017)

Bokaen kreativ och tankeväckande dag!

Välkommen till en dag som gör skillnad!

Cecilia  Larsdotter och Per Andersson

Anmäl ditt intresse här - Miljarder att spara och friskare personal...

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling