INDIVIDUELL LÖN FÖR CHEFER!

Under en utbildningsdag mellan kl 09.00-15.00 får du en inspirerande dag om individuell lön och hur du kan göra ett enklare, tydligare och smidigare arbete kring er löneöversyn! Vi kommer bland annat arbeta kring,

- Syfte och mål med individuell lön som styrverktyg!

- Hur du skapar delaktighet och engagemang runt lön och verksamhetsfrågor i din personalgrupp under året!

- Hur du som chef kan få mer effekt av verktyg som arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal om lön!

- Hur ni kan skapa trovärdiga och fungerande lönekriterier tillsammans i er personalgrupp!

- Hur du med en tydlig och välplanerad struktur kan lägga mindre tid på er löneöversyn men få mer varaktiga effekter och resultat!

Utbildare är Per Andersson, senior konsult och utbildare med trettio års erfarenhet av individuell lön inom den kommunala sektorn. Per är en mycket uppskattad och ofta anlitad utbildare som med sin förmåga att förklara och göra svåra saker enklare garanterar en utbildningsdag utöver det vanliga! Målgrupp är i första hand det som kallas första linjens chefer. Vi vill ge dig som arbetar med detta i vardagen en energifylld och entusiasmerande dag om lön!

För kontakt eller mer information, kontakt@romeojulia.nu eller 070-306 17 16!

VÄLKOMMEN TILL EN DAG SOM GÖR SKILLNAD!!!


Kontakta oss om Individuell lön för chefer