Dags för ett nytt synsätt på MBL och Lokala samverkansavtal! Dags för,
INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I ARBETSLIVET, IDA!!!

De senaste tjugo årens arbete i den kommunala sektorn med så kallade samverkansavtal har haft ett gott syfte, att flytta makt från relationen arbetsgivare och fack till relationen chef och medarbetare och att så många frågor som möjligt ska hanteras direkt på arbetsplatsen av de som berörs. Effekten har dock till stor del uteblivet. De fackliga organisationernas roll har blivit otydlig och oklar. Det råder ofta relativt stor förvirring vilka frågor som ska hanteras var i organisationen och ett dubbelarbete uppstår ofta. Medarbetarna ser allt mer verktyget arbetsplatsträff som en ganska sömning historia utan mening och mest som ett informationsmöte bland andra. Många säger ,oavsett om man är chef eller medarbetare, att man måste ha det men få vet varför och sällan är syftet klargjort.

Därför är det dags för ett omtag i frågan. Det kanske till och med behövs ett steg bakåt för att komma två steg framåt. I ett spännande och givande halvdagsseminarium utmanar vi er med frågor som,

- Hur skapar vi förutsättningar för tillit och förtroende i relationen mellan chef och medarbetare?
- Vilka dialogverktyg behövs för att utveckla verksamheten i det dagliga och långsiktiga arbetet?
- Hur arbetar vi med rätt fråga på rätt nivå i organisationen?
- Hur kan MBL utgöra en grund för ett arbetsplatsnära inflytande och delaktighet i vardagsfrågor?
- Hur skapar vi en tydligare roll för det fackliga arbetet?
- Hur blir arbetsmiljöarbetet tydligare med utgångspunkt från AML kap 6 om samverkan kring arbetsmiljön?

Vi kan erbjuda er detta seminarium riktat till allt från ledningsgrupper via samverkansgrupper direkt ut mot chefer eller arbetsplatsen. Frågan om hur vi kan utveckla en ännu bättre verksamhet med medarbetarens förutsättningar och behov är allt för viktig för att gömma i ett otydligt system för umgänge mellan arbetsgivare och de lokala facken. Vi är övertygade om att en tydligare och enklare facklig roll som part och samarbetspartner kan göra arbetsplatsens förutsättningar tydligare och bättre. Det är medarbetarens insats som avgör framgången och det är där vi måste utgå från i vårt arbete och skapa bästa möjliga förutsättningar!

Med anledning av Pers TJUGO ÅR SOM KONSULT kan vi erbjuda dig ett specialpris för alla seminarium som bokas under augusti och genomförs senast den 31 december 2020! Du får det fantastiska priset 12 000 kronor exklusive moms och reskostnad för en halv dags seminarium och möjligheten att köpa in två halvdagsseminarium samma dag för 20 000 kronor exklusive moms och reskostnad! Vi tar max tjugo deltagare per seminarium.

Vill du boka eller veta mer? Kontakta oss för offert och mer information. Du når oss på kontakt@romeojulia.nu eller 070-30617

KONTAKTA MIG - Jag vill veta mer om IDA!!!