HUR MÅR VI EGENTLIGEN PÅ JOBBET?


Kränkningar, trakasserier, psykisk ohälsa och hög arbetsbelastning är bara några av de begrepp som ofta används idag när arbetsplatser i den kommunala sektorn beskrivs. Är då arbetsmiljön så dålig som det låter. Jag vill med bestämdhet säga nej. De flesta kommunala arbetsplatser har en alldeles utmärkt arbetsmiljö men det går såklart alltid att bli ännu bättre. Därför vill vi utmana dig som chef och varför inte tillsammans med ditt skyddsombud med en ny utbildning eller kanske mer en workshop…

FRISKA ARBETSPLATSER - KÄNNETECKEN OCH VÄGEN DIT! Under en dag tar vi ett ordentligt grepp om vad du upplever som en frisk arbetsplats. Vad menas med ”tillfredsställande arbetsmiljö” som Arbetsmiljölagen säger? Vad menar vi med ”företagskultur”? Hur skapar ni struktur och förutsägbarhet? Hur planerar och prioriterar ni verksamhetens behov tillsammans? Hur kommunicerar ni med varandra på arbetsplatsen? När upplever ni en god hälsa och hållbarhet i det ni gör? Hur påverkar den ökade tekniska användningen vårt arbetsklimat? Är det OK att må dåligt på jobbet och vad gör vi om det finns privata orsaker? Hur formar vi balansen mellan ”kundens” behov och medarbetarnas förutsättningar. Vad säger forskningen om framgångsfaktorer för en frisk arbetsplats? Många frågor och utmaningar kommer möta oss men det ger dig förutsättningar att forma din egen arbetsplats vidare redan idag! Vi lovar också att du slipper lagtext och kommer få prata mycket vardagsfrågor…

Vill du veta mer eller boka? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller via formuläret nedan!

Kontakta oss - FRISKA ARBETSPLATSER

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling