HAR DU KOLL PÅ ARBETSRÄTTEN?

Nej, du måste inte kunna all arbetsrätt som chef. Det finns dock en hel del som du behöver och till och med måste känna till. Att ha koll på hur ett anställningsavtal kommer till och anställningsformerna är nödvändigt, att förstå din rätt att leda och fördela arbetet är ett krav och att ha koll på hur en anställning avslutas oavsett om det är ett vikariat, en arbetsbristsituation eller någon som missköt sig är en klar fördel och underlättar din roll som chef.

Vi erbjuder utbildning i tre steg i arbetsrätt för dig som kommunal chef!

VARDAGENS ARBETSRÄTT - EN GRUNDUTBILDNING!
Fokus på anställningsavtalet, din rätt att leda och fördela arbetet och hantering av situationer där medarbetare inte utför eller gör det du förväntar dig!

MER ARBETSRÄTT - EN FORTSÄTTNINGSUTBILDNING!
Fokus på en kort repettition, grundläggande arbetsmiljökunskaper och hur fungerar MBL och samverkansavtal. Vi arbetar också med regelverket i Allmänna bestämmelser, AB, och ger dig grundläggande förståelse för det!

KVALIFICERAD ARBETSRÄTT - EN FÖRDJUPNINGSUTBILDNING!
Fokus blir rättsfall och exempel från vardagliga situationer. Vi tittar på några klassiska prejudicerande domar från Arbetsdomstolen och går på djupet i hur vi kan lösa kvalificerade arbetsrättsliga exempel från vardagssituationer. Gott om tid för dialog, erfarenhetsutbyte och reflektion utlovas.

Hur vill ni arbeta? Välj det du och dina chefer behöver så formar vi er utbildning vidare utifrån era behov! Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller via formuläret nedan!

Kontakta oss - HAR DU KOLL PÅ ARBETSRÄTTEN?

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling