En förhandlingschef!

NÄR DU BEHÖVER DET!


Resurserna i den lilla eller mindre kommunen inom HR är begränsade. Ett fåtal små eller mindre kommuner har möjlighet att anställa spetskompetens inom områdena arbetsrätt, förhandling och lön.

Denna sårbarhet vill vi inom ROMEO&JULIA AB råda bot på! Vi kan erbjuda er en FÖRHANDLINGSCHEF precis utifrån när och i den omfattning du behöver för stunden. Det kan handla om en tvisteförhandling om kollektivavtalsbrott, uppsägning eller avsked, utredning av en anmälan om kränkning eller som stöd och rådgivning i en komplicerad situation på en arbetsplats! Nästan oavsett vad det är kan vi hjälpa er här och nu!
Vi kan stödja er med vår seniore konsult, rådgivare, förhandlare och utredare PER ANDERSSON! Med mer än trettio års erfarenhet och kunskap om den kommunala världens utmaningar och möjligheter inom arbetsrätt och med mer än 150 kommunala kunder har Per det du behöver för att få stöd, råd och hjälp!
Du kan boka en FÖRHANDLINGSCHEF per timme eller du kan välja ett mer kontinuerligt upplägg. Målet är ditt stöd när och om du behöver det i en omfattning som passar dig! För bokning, kontakta Per nedan!