Den välmående arbetsplatsens spelregler!
- en utbildningsserie för medarbetare

Arbetslivet förändras och ställer större krav på flexibilitet och omställningsförmåga. Ekonomiska krav såväl som nya krav från vårdtagare kräver att samspelet på arbetsplatsen kan hantera nya situationer och vardaglig förändring på ett snabbare och effektivare sätt. Det ställer större krav på tydliga spelregler såväl medarbetare emellan som i relationen chef och medarbetare. Må ett med denna utbildning är att med utgångspunkt i den överenskommelse ett anställningsavtal innebär och med hjälp av de grundläggande arbetsrättsliga reglerna för en arbetsplats genom dialog och delaktighet forma och normera arbetsplatsens spelregler .

Målgrupp - Chefer och medarbetare

Upplägg - 3 tillfällen x 3 timmar 

Pass I - Att leda och fördela arbetsuppgifter och medarbetarens inflytande i det dagliga arbetet!

Vi arbetar med vad det innebär att ingå ett anställningsavtal, arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, vad som kan förändras i arbetsuppgifterna över tid och hur medarbetaren förväntas kunna påverka sina dagliga arbetsuppgifter. Vi funderar på olika sätt att förlägga arbetstid och modeller för schemaläggning i verksamhet som bedrivs 24/7/365 eller terminsvis. Vi pratar också om ledigheter och hur chefen och arbetsgruppen på olika sätt kan hantera kort och lång frånvaro.

Pass II - De underförstådda åtagandena i en anställning och hur vi agerar tillsammans mot varandra, vårdtagare och andra för att vara professionella i allt vi gör!

Att ingå ett anställningsavtal innebär underförstått att man accepterar fem underförstådda åtaganden i anställningen. De är att utföra arbete, att följa ordningsreglerna, att följa arbetsmiljöreglerna, att samarbeta och att vara lojal. Dessa begrepp är ofta relativt okända både för chefer och medarbetare. Vad värre är så fungerar inte dessa begrepp som normer för en välmående arbetsplats om inte medarbetare och chef tillsammans sätter ord och innehåll på begreppen på denna arbetsplats man befinner sig. Vi behöver därför en ordentlig dialog vad dessa begrepp innebär på arbetsplatsen för er och vi kommer också prata lite om arbetsgivarens möjligheter att agera om detta inte fungerar tillfredsställande på en arbetsplats.

Pass III - Hur utvecklar vi vår arbetsmiljö och vilka möjligheter har du som medarbetare till inflytande och delaktighet på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet!

Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön ska vara ”tillfredsställande”. Vad betyder det för oss och hur formar vi, chef och medarbetare, tillsammans en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och arbetsskador och som ger utrymme för utveckling och återhämtning. Vi kommer också prata om Medbestämmandelagens och det lokala samverkansavtalets idéer om att ge medarbetaren inflytande på arbetsgivarens beslut och större delaktighet i vardagsarbetet bland annat genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Hur vill vi att detta ska fungera på på er arbetsplats.

Vill du veta mer eller beställa utbildningen till er arbetsplats? Kontakta per på per@romeojulia.nu eller 070-306 17 16 så berättar vi mer! Du kan också använda kontaktformuläret nedan!

En medveten medarbetare är en skicklig medarbetare!!!

Kontakta mig om den välmående arbetsplatsens spelregler!