BEHÖVER NI STÖD I ARBETSRÄTT OCH KVALIFICERADE FÖRHANDLINGAR VID HR?

Att arbeta med arbetsrätt är lite speciellt. Nästan all lagstiftning och kollektivavtalen också bygger på att tolka hur situationer ska lösas. Det gör att ofta är svaret på en arbetsrättslig fråga att ”just nu med alla faktorer konstanta och inga förändringar tillkommer antagligen med största sannolikhet si eller så”. Det kan göra den oinvigde ganska irriterad när man vill ha ett rakt svar men så fungerar arbetsrätten. Det gör att det är en sak att läsa sig till vad det står i text och en helt annan sak att skaffa sig erfarenhet av att tolka och tillämpa texten i skarpt läge. Det gör att det ofta i svårare situationer underlättar med en ” sekond opinion” på den problematik man möter.

Här finns vi för er inom HR. Vi erbjuder er i kommunala sektorn anpassade tjänster till er grupp eller individuellt, till exempel,

UTVECKLINGSDAGAR FÖR HR - Vi träffas i er HR-grupp fyra-sex halvdagar på ett år och blandar faktiska rättsfall hos er med teoretiska kunskaper och aktuella tolkningar från andra kommuner, SKR och Arbetsdomstolen.

ARBETSRÄTT FÖR HR-CHEFEN - Du får en personlig stöttning i rollen som HR-chef genom fyra till sex halvdagar på ett år där du kan pröva och diskutera aktuella ärenden och rättsfall hos er. Rådgivning per telefon/teams i enskilda ärenden mellan träffarna ingår i priset.

FÖRHANDLINGSSTÖD OCH UTREDNINGAR I ENSKILDA ÄRENDEN - Har ni en krånglig uppsägning av personliga skäl, ett svårtolkat avskedsärende, en chef som anmälts för kränkning eller har medarbetaren valt att använda en jurist som ombud istället för det vanliga facket? Då kan vi stödja er med rådgivning, utredningshjälp eller förhandlingsmedverkan.

Vill du veta mer vad vi kan hjälpa just er HR med? Kontakta oss på per@romeojulia.nu eller www.romeojulia.nu.

Kontakta oss - STÖD I ARBETSRÄTT OCH KVALIFICERADE FÖRHANDLINGAR FÖR HR

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling