ARBETSRÄTT PÅ EN TIMMA

TEMA - UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL ELLER AVSKED

TEMA - UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL ELLER AVSKED

En digital föreläsning för kommunala chefer den 1 december kl 10.00-11.00 via teams!

Vi, vår seniore utbildare och konsult Per Andersson, genomför en digital föreläsning
om uppsägning av personliga skäl eller avsked den 1  december 2023 kl 10.00-11.00.
Per kommer prata om,

-medarbetarens fem allmänna åtaganden i anställningen
- arbetsgivarens bevisbörda
- grundläggande utredningskrav
- körschema för att hantera misskötsel
- grovt åsidosättande av sina åtaganden i anställningen
-sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl eller avsked

Du får grundläggande kunskap och/eller en bra repetition i vad alla chefer i en kommun bör ha koll på när inte medarbetaren alltid gör det som förväntas.

ANMÄL DIG NEDAN SENAST DEN 28 NOVEMBER KL 12.00. KOSTNADEN ÄR 895 KRONOR EXKLUSIVE MOMS PER DELTAGARE! ANMÄLAN ÄR BINDANDE!

Välkommen till en föreläsning för dig som gör skillnad!

ANMÄLAN - ARBETSRÄTT PÅ EN TIMMA DEN 1 DECEMBER

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling