ARBETSRÄTT FÖR HR!
Tema Övertalighet och omställning


LIVE VIA WEBBEN OCH TEAMS

Den 9 oktoberi 2020
Kl 10.00-12.00


Välkommen till det första av fem webbseminarium i 

ARBETSRÄTT FÖR HR

Vi vänder oss till dig som HR-konsult, HR-strateg eller HR-chef inom kommun eller region. Vi vill öka erfarenheten och kunskapsspridningen inom arbetsrättsområdet och vänder oss därför till dig både som junior och senior i HR-frågor. Vi kommer fortsätta vår seminarieserie i höst med flera temaområden som t ex MBL och samverkan och uppsägning av personliga skäl.

Webbseminariet  kommer genomföras under två timmar. Vår kanal blir TEAMS som finns att ladda ner på internet. Vi kommer kombinera föreläsning med gott om utrymme för egna frågor och funderingar inom området för att du ska känna att detta ger dig så mycket som möjligt tillbaka. Vi har satt en gräns till max tio deltagare per seminarietillfälle och det är först till "kvarn" som gäller. Priset är 495 kronor per deltagare exklusive moms och faktureras efter anmälan.

Första TEMAT är

ÖVERTALIGHET OCH OMSTÄLLNING

Vi kommer bland annat ta upp,

Vad har ni kommit överens om från början i anställningsavtalet?
Vilka arbetsuppgifter kan en arbetsgivare kräva att en medarbetare utför?
Att förändra arbetsinnehåll inom ramen för medarbetarens arbetsskyldighet!
Övertalighet och arbetsbrist
Turordningsregler i AB och dess konsekvenser
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
Kompetens och omställningsavtalet

ANMÄLAN SKER NEDAN SENAST DEN 2 OKTOBER! Bekräftelse skickas via mail med länk till TEAMS den 5 oktober !

Ni får träffa Per Andersson som med sina trettio års erfarenhet av arbetsrätt i offentlig
sektor lovar en spännande, energisk och givande serie med seminarium!

Välkommen

Anmälan - ARBETSRÄTT FÖR HR - Tema Övertalighet och omställning

Jag vill delta i seminariet den