AFFÄRSOMRÅDE - HR/ARBETSGIVARUTVECKLING

Affärsområde HR/Arbetsgivarutveckling är en tjänst riktad direkt till kommuner, region/landsting och statlig verksamhet. Vi erbjuder grundläggande såväl som kvalificerad utbildning inom följande områden,

- Medbestämmande och lokala samverkansavtal

- Uppsägning av personliga skäl alternativt avsked

- Anställningsavtal och rekrytering

- Arbetsskyldighet och anställningsavtalets fem allmänna åtaganden - Arbetsmiljö och diskriminering/kränkning

- Uppsägning på grund av arbetsbrist - Individuell lön och lönepolitik

- Kollektivavtalstillämpning inom HÖK och RALS med spetskompetens inom Allmänna bestämmelser och Villkorsavtalet

Vår primära målgrupp är HR-funktionen, chefer och andra arbetsgivarföreträdare men vi arbetar också med kundens fackliga organisationer och ibland även med medarbetare.


Vi erbjuder också såväl rådgivning som förhandlingsstöd inom hela det arbetsrättsliga området och inom lönebildning.   Vi kan stödja er med,

- Rådgivning inom bisysslor, enskild angelägenhet, arbetstider och schemaläggning, semesterregler, intyg om arbetsförmåga, arbetsskyldighet och mycket mer inom arbetsrätten
- Enskilda ärenden kopplade till misskötsel alternativt grov misskötsel
- Enskilda ärenden kopplade till övertalighet - Övriga förhandlings och stödsituationer inom arbetsrättsliga området
- Arbetsrättslig utveckling av HR-medarbetare i grupp
- Coaching/mentorskap för HR-chef/förhandlingschef
- Stöd för ledningsgrupp i lönepolitiskt arbete

Vi kan erbjuda fortlöpande avtal till bra pris alternativt löpande räkning för enskilda ärenden och situationer. Kontakta oss på kontakt@romeojulia.nu eller 0703061716 för offert eller mer information!