Att chefa och leda i vardagen - Utvecklingsdagar för chefer i kommuner

Fokus har den senaste tiden legat på chefens strategiska roll och förmåga att skapa bra villkor för sina medarbetare med utgångspunkt i den dominerande ledarfilosofin om Tillitsbaserad styrning och ledning, TBSL. Det kan vara viktig kunskap men vår uppfattning är att chefen och ledaren behöver mer jordnära verktyg för att leda och chefa i sitt vardagliga uppdrag. Många av dessa grundläggande kunskaper förväntas chefen ha utan att fått utbildning och träning i dem. Vi tre fristående konsulter har därför satt ihop en konkret utbildning för chefer, Att chefa och leda i vardagen, med fokus på ett antal viktiga grundkunskaper hos chefer och ledare.


Detta  är en öppen utbildning där ni kan köpa platser efter behov och önskemål


Vårt mål med dessa utvecklingsdagar är att,

- skapa trygghet i den vardagliga rollen som chef.
- ge chefen kunskaper som utvecklar den personliga förmågan att leda sig själv och sina medarbetare.
- genom ett tydligt chefskap och ledarskap bil skickligare att utveckla såväl individens som arbetsgruppens potential till nytta för verksamhetens utveckling och mål.
- bidra till att forma en gemensam syn på chefskap och ledarskap i Er kommun.

Vi erbjuder tre utvecklingsdagar, 09.00-16.30, med följande tema,

CHEFENS TRE P - PLANERA, PRIORITERA OCH PARERA! (Per Andersson)
Att skapa struktur i sitt eget arbetssätt och i sin kontakt med medarbetarna är en av chefens viktiga förmågor. Denna dag ger en rad praktiska verktyg och rutiner som skapar förutsägbarhet och goda grunder till ett ”härvarande” ledarskap.

KOMMUNIKATION SOM GRUND I MODERNT LEDARSKAP! (Cecilia Larsdotter)
Som chef förväntas du ofta vara bra på kommunikation utan att egentligen fått någon utbildning i det alls.. Det är dock stor skillnad på allmän kommunikationsförmåga och riktigt bra kommunikationsförmåga. Här sätter vi fokus på din egen förmåga och ger dig gott om utrymme att praktiskt träna i att nå fram med ditt budskap i en trygg miljö med god feedback.

LEDA ANDRA OCH SKAPA HÖGPRESTERANDE TEAM! (Ann-Marie Hansson)
Chefens viktigaste arbetsuppgift är att utveckla verksamheten och för att klara det krävs medarbetare som har fokus på sitt uppdrag, gör det med kvalité och är välmående. Här får du verktyg för att känna dig trygg och utveckla ditt team till att bli högpresterande.

Vårt team som leder dagarna,

Per Andersson - Romeo&Julia AB - Per har arbetat med utbildning för chefer i mer än 20 år ochhar 35 års erfarenhet av den kommunala sektorns utmaningar kopplade till verksamhetsutveckling och styrning och ledning. Struktur, vardagsplanering och möten i grupp och individuellt är områden Per brinner extra mycket för.

Ann-Marie Hansson - Act2flow AB - Ann-Marie har ca 20 års erfarenheter som HR chef. Hon har erfarenheter att leda andra chefer samt att vara medlem i koncernledningsgrupper. Hon är utbildad ICF Coach (enligt ICF etiska standard) och coachande handledare. Förhållningssättet som används i alla kontakter är helt lösningsfokuserad och nyckelord för henne är enkelhet, hållbarhet och humor! Ann- Marie har stor erfarenhet av uppdrag där kulturförflyttningar har gjorts i olika verksamheter.

Cecilia Larsdotter - Ledarutvecklare - Cecilia är kommunikatör, estradör, konstnär, ledarutvecklare och energiknippe som med humor och värme lyfter fram kärnvärdena i ett tillitsbaserat ledarskap och grunderna i en god arbetsplatskultur där en väl fungerande kommunikation är en grundpelare Med mer än tjugo års erfarenhet av ledarfrågor bidrar Cecilia till att visa enkelheten i det vi borde göra i vardagen men som är så svårt att komma ihåg och att göra konsekvent.

NÄR - Den 20 april, 16 maj och 31 maj

VAR - Preliminärt i Hjo, Tibro och Mariestad

PRIS - 5995 kronor per person exklusive moms

ANMÄLAN - Nedan senast den 3 april, anmälan är bindande men man kan byta person.

Vill du veta mer? Kontakta Per på per@romeojulia.nu

VÄLKOMMEN TILL DAGAR SOM GÖR SKILLNAD!!!

Anmälan - Att chefa och leda i vardagen april-maj 2023

 

© Copyright Romeo&Julia AB - HR/Arbetsgviarutveckling