ARBETSPLATSENS SPELREGLER FÖR CHEFER

Vi erbjuder med kort varsel och under vägledning av Per Andersson, senior konsult och utbildare vid Romeo&Jula AB, Affärsområde HR/Arbetsgivarutveckling ett tillfällen till en spännande POP-UP-utbildning! Under en heldag, den 13 juni, kommer vi  ta ett samlat grepp kring några av arbetsplatsens och arbetsrättens grundbegrepp. Vi kommer arbeta kring sakområden som,

- Vad kan jag förvänta mig att medarbetaren utför i sitt uppdrag och hur gör jag det tydligt? - Vi tittar på det som brukar kallas arbetsskyldighet och som ger chefen möjlighet att inom ramen för anställningsavtalet t ex tillfälligt ändra medarbetarens arbetsuppgifter. Vi pratar om betydelsen av bra samtal som medarbetarsamtal, avstämningssamtal och vardagsdialog!

- Hur kan jag som chef förvänta mig att medarbetaren utför sitt uppdrag? - Vi går igenom det som kallas medarbetarens fem allmänna åtaganden och resonerar om hur vi som arbetsgivare kan skapa tydliga och förutsägbara spelregler på en god arbetsplats!

- Kränkning, trakasseri, diskriminerad eller samarbetsproblem? - Vi går igenom ett av dagens stora problemområden som uppstår när en medarbetare inte får sin vilja igenom och kallar sig kränkt kontra det som faktiskt kan vara allvarliga kränkningar, trakasserier och missgynnande som kräver ett agerande från chefen.

- När medarbetarens agerande går över styr och det uppstår misskötsel… - Vi tittar på saklig grund för det som kallas misskötsel eller t o m grov misskötsel och går igenom arbetsgivarens möjligheter att vidta åtgärder med allt från korrigerande samtal, via disciplinpåföljd och omplacering till uppsägning av personliga skäl och den allvarliga avskedssituationen.

- När chefen blir skurken i dramat och anklagas för allt! - Hur skapar vi en så bra dialog att vi verkligen vet vad som sker och upplevs på arbetsplatsen och hur stödjer vi chefer som utsätts för anklagelser om mobbning, trakasserier och förföljelse när de bara använder sin rätt att leda och fördela arbetet?

Vi genomför detta som en hemma hos -utbildning, Vill du veta mer om innehållet och boka detta till er arbetsplats, kontakta Per på per@romeojulia.nu eller 070-306 17 16!


Intresseanmälan - Arbetsplatsens spelregler