CHEFSKAP OCH ARBETSLEDNING!

MÅLGRUPP - Chefer i kommunal verksamhet som vill skapa en tydligare roll i sin arbetsledning

OMFATTNING - Sex halv dagar under 6-9 månader

MÅL OCH SYFTE - Att med utgångspunkt i chefens ansvar att leda och fördela arbetet i AB § 6 skapa en trygghet och säkerhet att med en god arbetsmiljö som utgångspunkt utveckla verksamheten

Dag I - Arbetsledning och medarbetarens arbetsskyldighet
En dag med fokus på VAD du som chef kan förvänta dig att medarbetaren inom ramen av sitt anställningsavtal utför för arbetsuppgifter. Vi berör frågeställningar om tillfälliga förändringar vid t ex sjukdom, förflyttningssituationer och utökade arbetsuppgifter. Vi sätter också fokus på chefens roll för en god arbetsmiljö och dialogen med facken vid viktigare förändringar.

Dag II - Att planera och strukturera vardagsuppgifter som chef - Vi ser över den personliga effektiviteten i chefsrollen med fokus på att planera och strukturera vardagsarbetsuppgifter på ett bra sätt. Vi pratar om en bra möteskultur och ger verktyg hur chefen kan planera och leda möten på ett effektivt, genomarbetat och sammanhängande sätt. Chefen får också en rad verktyg hur almanackan kan bli grunden i en bra planering och betydelsen av att prioritera rätt uppgift vid rätt tillfälle. Syftet är att stärka förmågan att använda bra och planerade samtal i grupp och individuellt för att utveckla verksamheten.

Dag III - Samarbetsproblem och misskötsel i anställningen
En dag som handlar om HUR du som chef kan förvänta dig att medarbetaren agerar i sin anställning. Vi reder ut de fem allmänna åtagandena i anställningsavtalet och visar hur du som chef och arbetsgivare genom ett aktivt förebyggande arbete och en bra dialog skapar en bra företagskultur där ageranden och beteenden är väl diskuterade och klargjorda. Vi pratar också om vad som händer om medarbetaren inte sköter sina åtaganden, du får ett körschema för misskötsel att följa vid svåra ärenden. Vi går också igenom reglerna för uppsägning av personliga skäl och den allvarligare åtgärden, avsked.

Dag IV - Allmänna bestämmelser, AB, och spelregler i vardagen
Med utgångspunkt i tjugo vardagsfrågor söker vi tillsammans svar på dessa i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser. Vi tittar på spelreglerna runt övertid och fyllnadstid, arbetstid med veckovila, dygnsvila och rast eller måltidsuppehåll, bisyssla, ledighet för fritidsstudier och utbildning i tjänsten, ledighet för enskild angelägenhet, besök hos mödravårdscentral, sjukskrivning, varning och avstängning, intyg om arbetsförmåga och provanställning. Som chef får man en stor insikt i regelverket och en stärkt förmåga att hitta och tolka svar på många av de saker som dyker upp en vanlig vardag.

Dag V - Att tillämpa Medbestämmandelagen och lokala samverkansavtal
En dag om dialogen på arbetet. Vi går igenom syftet med MBL, hur MBL är uppbyggt och hur MBL ska tillämpas. Vi pratar om skillnaden mellan förhandling, överläggning och samråd och vi reder ut grundläggande MBL-begrepp som t ex "viktigare förändringar”. Därefter går vi igenom syftet med lokala samverkansavtal och förklarar hur samverkansgrupper och arbetsplatsträffar kan bli ett fungerande komplement till MBL. Vi diskuterar också förutsättningar och villkor för bra samverkan och tittar på praktiska tips för att få arbetsplatsträffen att bli ett verktyg för utveckling av verksamheten. Vi knyter an till lokalt samverkansavtal och hur detta förväntas tillämpas hos er.

Dag VI - Mångfald och att förebygga missgynnande och kränkningar i arbetslivet
En dag om Diskrimineringslagen och förordningen om Social och organisatorisk arbetsmiljö där vi går igenom såväl regelverket runt missgynnande som fokuserar på det förebyggande arbetet. Vi knyter an till hur detta ställs till organisationens värdegrunder och tittar på praktiska situationer och hur de kan lösas. Rätt använt kan denna kunskap vara en viktig byggsten i att skapa en attraktiv arbetsplats med en bra dialog och goda resultat.